Szervezetünk bemutatása

Közhasznú egyesületünk 2010 óta végez ifjúságsegítést a 10-30 év közötti korosztály megszólításával. Programjaink oktatást kiegészítő, kompetenciafejlesztő egyéni és csoportfoglalkozások; többek között a biztonságos internet, aktív állampolgárság, integráció területén. Munkánk során keressük az együttműködés lehetőségét a hazai és nemzetközi szervezetekkel egyaránt.

Célunk, hogy fiatalok számára olyan programokat és szolgáltatásokat szervezzünk, amelyekben nemüktől, etnikai hovatartozásuktól, lelki és fizikai állapotuktól függetlenül hasznosan tölthetik szabadidejüket, miközben támogatást és segítséget kapnak fejlődésükhöz multikulturális szemléletmód közvetítésével.

A multikulturális szemléletmód esetünkben a kulturális értékegyenlőség képviseletét jelenti.

Eddig megvalósított programjainkba sok száz fiatalt vontunk be, és legalább ugyan ennyi hazai és külföldi civil, ifjúsági szervezettel, gyermekjóléti és közoktatási intézménnyel kerültünk szoros kapcsolatba. Programjaink számos internetes fórumon és médiában megjelentek.

KÜLDETÉSÜNK

A közösség érték!

Hiszünk a közösség erejében, mely célokat ad, együttműködésre sarkall, támaszt és segítséget nyújt tagjainak.

Hisszük, hogy az egymást támogató, alulról épülő szerveződések segítik elő a társadalom fejlődését.

Víziónk egy olyan társadalom, amelyben minden ember egyenlő esélyekkel kezdheti el felnőtt, önálló életét. 

Egyesületünk fiataloknak - társadalmi helyzetüktől függetlenül - közösségi tevékenységekben nyújt részvételi lehetőséget, amelyek kiindulási alapot biztosítanak céljaik megvalósításához. 

Hogyan?

Jól ismerjük az önmegvalósítás előtt tornyosuló akadályokat, melyekkel egyedül nehéz megküzdeni. Szervezetünk olyan szolgáltatási portfóliót épít, melyben kulcsszerepet kap az önismeret, a szociális kompetenciák, a kreatív és a kritikai gondolkodásmód fejlesztése.

Célcsoportunk képességfejlesztéséhez nem-formális közösségépítő programokkal és csoportfoglalkozásokkal, ifjúsági cserékkel, tréningekkel, kulturális események szervezésével, és egyéni mentorálással járulunk hozzá. 

Munkánk során partnerséget kínálunk minden, a céljainkat támogatni tudó egyénnek vagy szervezetnek!

Jelenlegi szolgáltatási portfoliónk területei:

1. Inkluzív közösségek: Elsősorban hazai megvalósulású projektek, amelyekbe hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű fiatalokat vonunk be. A programok célja - többféle a fiatalokat érdeklő téma megragadásán keresztül- a fiatalok önismeretének, önérdek-érvényesítő képességének, szociális- és egyéb kompetenciáinak fejlesztése közösségépítő, progresszív pedagógiai módszerek, szocio- és művészetterápiás, coaching és T-csoport módszerekkel.  Egyik inklúzió alapuló tevékenységünk a HatásPont, ahol a mindenféle társadalmi csoportból igyekszünk gyerekeket, fiatalokat bevonni, ugyanakkor kiemelt jelentősége van annak, hogy SNI gyerekek is részesei lehessenek a közösségnek. 

Az inkluzióval kapcsolatos felfogásunk teljesen eltér a hétköznapokban tapasztalható lehetőségektől: 

- A gyerekek, fiatalok nem csak egy térben vannak, hanem mindenki hozzájárul valamilyen módon a közösség egész életéhez. 

- Mindenki, aki szeretne, részesülhet egyéni fejlesztésben, és csoportos foglalkozásokban, szabadidős programokban, így a fejlesztés nem bélyeg senki számára, hanem alapvető adottság. 

- Mindenkinek az aktuális állapotához igazodnak a tevékenységek, igyekszünk az egyéni határokat fokozatosan tágítani. Ilyen módon nem jelenik meg a verseny a gyerekek között,  nem számít, hogy ki a jobb, mert mindenkinek adott a lehetőség, hogy saját magához képest fejlődjön. 

- Az alkalmazott módszerek formálisak és nem formálisak, szükség esetén autizmus specifikus tevékenységek, de minden esetben az önálló tanulási képesség fejlesztésére irányulnak. 

- Idegen nyelvet mindenkinek joga és lehetősége van tanulni, nem befolyásolja az abban való részvételét az állapota. 

- Nem csak a magyar tradícióknak van helye programjainkon, hanem fontosak számunkra a roma hagyományok is, sőt külföldi önkénteseink saját kultúrájukba is bevezetik a hozzánk járó gyerekeket, fiatalokat. 

2. Szakemberképzés: Programjaink jelentős része irányul ifjúsági területen dolgozók kompetenciafejlesztésére. Ötleteinket egyéb tevékenységeink során szerzett tapasztalatokból merítjük. Mostanra kikristályosodott, hogy az ERASMUS+ programokat szervező NGO-k színes humánerőforrást foglalkoztatnak, így ifjúsági munka és ifjúsági munkás alatt sok mindent értünk. Számos különböző eszköztárat, magatartást, tevékenységet. A sokszínűség előnye, hogy valóban sokféle programon vehetnek részt a fiatalok, hátránya, hogy a szakmai színvonal teljes mértékben attól függ, hogy ki, milyen tudással támogatja a projektet. Ezért legfőbb célunk, hogy saját, meglátásunk szerint működő, szakmai sztenderdeket honosítsunk meg minél szélesebb körben. Egy példa erre a Peer-szupervízió encounter csoportban, amelyet bármelyik ifjúsági szervezet használhat,  akár önkénteseivel is, anyagi erőforrások áldozása nélkül, csak részt kell vennie valakinek a szervezettől ezzel kapcsolatos tréningünkön.(Let it be) Emellett - mivel az inklúzió szemléletének terjesztése fontos számunkra- folyamatosan törekszünk arra, hogy az E+ programokat megvalósító szervezeteket érzékenyítsük és ösztönözzük az eltérő fejlődésű, fogyatékossággal élő fiatalok nemzetközi programokba történő bevonására. Úgy véljük, hogy ez elsősorban szándék kérdése, mert ahol erős akarat van a befogadásra, ott a felmerülő nehézségekre is kreatív személyközpontú megoldások születnek.  

3. Nemzetközi küldő programok: Az elmúlt évek során széleskörű nemzetközi partnerséget alakítottunk szerte Európában, így ezekkel a szervezetekkel közösen olyan a fiatalokat érdeklő nemzetközi programokat valósítunk meg, amelyekre magyar 16-30 év közötti résztvevőket küldünk. Évente legalább 10 ilyen programba vonunk be fiatalokat. Az egy hetes ifjúsági cseréket, nemzetközi szakemberfejlesztésre irányuló tréningeket mindig egy felkészítő találkozó előzi meg. 

Eszköztárunk a heutagógia, progresszív pedagógia módszerek, coaching, non-direktív technikák, szocioterápia és más módszerek ötvözetei, mellyel célunk az adott téma mentén az ismeretátadáson kívül a személyiségfejlesztés, attitűdök és kompetenciák fejlesztése, hogy a résztvevőket segítsük saját céljaik megvalósításában.